Welkom op SportRaadLeuven.be

SITE HITS
FLASH

02-02-2016 18:37 - lees verder
Sportflash - 01/2016 Januari

Inhoud Sportflash : - Welkom door de voorzitter - Goedkeuring vorig verslag + aanvulling agenda - Sportraad - Tofsport + Allerlei

24-11-2015 18:44 - lees verder
Sportflash - 11/2015 November

Inhoud Sportflash : - Welkom door de voorzitter - Goedkeuring vorig verslag + aanvulling agenda - Sportraad - Tofsport + Allerlei

24-11-2015 16:51 - lees verder
Sportflash - 10/2015 Oktober

Inhoud Sportflash : - Welkom door de voorzitter - Goedkeuring vorig verslag + aanvulling agenda - Sportraad - Tofsport + Allerlei

16-09-2015 15:59 - lees verder
Sportflash - 09/2015 September

Inhoud sportflash : - Welkom door de voorzitter - Goedkeuring vorig verslag + aanvulling agenda - Sportraad - Tofsport + Allerlei

18-06-2015 13:45 - lees verder
Sportflash - 06/2015 Juni

Inhoud Sportflash : - Welkom door de voorzitter - Goedkeuring vorig verslag + aanvulling agenda - Feedback Gemeenteraad - Sportraad - Allerlei + Tofsport

12-05-2015 15:25 - lees verder
Sportflash - 05/2015 Mei

Inhoud Sportflash : - Welkom door de voorzitter - Uiteenzetting PSYLOS door Piet Hoogmartens - Goedkeuring vorig verslag + aanvulling agenda - Sportraad - Allerlei

12-05-2015 14:25 - lees verder
AV - 03 Maart 2015

Algemene Vergadering : - Welkomstwoord Mevr. Ann Janssen en Mr Erik Vanderheiden (Schepen van Sport) - Goedkeuring vorig verslag + prijsuitreiking BLOSO \\\"Samen goed bezig\\\" - Voorstelling sponsordossier topsportatleten + vorming AED toestel - Financieel verslag Sportraad door penningmeester Frans Van Cleynenbreugel + kwijting - Jaarverslag door secretaris Mevr. Ann Boonen - Afroepen niet-aanwezige clubs + vragen

01-05-2015 16:22 - lees verder
Sportflash - 01/2015 Januari

Inhoud Sportflash : - Goedkeuring verslag vorige vergadering - Feedback gemeenteraad - Sportraad - Tofsport - Allerlei

25-09-2014 19:19 - lees verder
Sportflash : 09/2014 September

Inhoud Sportflash : - Aanwezigheden en welkom door de voorzitter - Goedkeuring verslag vorige vergadering - Sportraad inhoud - Tofsport inhoud - Allerlei

26-06-2014 13:03 - lees verder
Sportflash - 06/2014 Juni

Inhoud Sportflash : - Aanwezigheden en welkom door de voorzitter - Goedkeuring verslag vorige vergadering - Sportraad inhoud - Tofsport inhoud - Allerlei


Website Design by David Dendooven